PRIVACYVERKLARING

PRIVACYVERKLARING VAN HUIDINSTITUUT ROSALIE

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Huidinstituut Rosalie verwerkt van haar klanten.

Indien je klant wordt van Huidinstituut Rosalie, of om een andere reden persoonsgegevens aan Huidinstituut Rosalie verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacyverklaring te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Huidinstituut Rosalie, Katwijkerbroek 19 2223XN Katwijk, 071-5423885, KVK 28094782 De salon is bereikbaar via info@instituutrosalie.nl of 071-5423885.2. Welke gegevens verwerkt Huidinstituut Rosalie en voor welk doel

2.1 De volgende persoonsgegevens verwerkt: a) voor- en achternaam, geboortedatum

b) adresgegevens eventueel postadres (wanneer nodig)
c) telefoonnummer, e-mailadres,
d) Eventuele gezondheidsgegevens via huiddiagnose/intakeformulier e) Voor – en na foto’s

2.2 Huidinstituut Rosalie verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan,
b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Huidinstituut Rosalie;
c) je gezondheidsgegevens worden gebruikt in de voortgang van de behandelingen om deze te monitoren.
d) Voor- en na foto’s van huidproblemen worden gebruikt om de voortgang van de behandeling te monitoren. Voor- en na foto’s van huid, wenkbrauwen of wimpers worden gedeeld op Social Media en eventuele marketing doeleinden na toestemming van u.

E-mail berichtgeving:
Huidinstituut Rosalie gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van Huidinstituut Rosalie. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.3. Bewaartermijnen

Huidinstituut Rosalie verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Huidinstituut Rosalie passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Huidinstituut Rosalie gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1 Via de eigenaresse van Huidinstituut Rosalie kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Huidinstituut Rosalie zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren
5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2,

kan je eveneens contact opnemen met de eigenaresse.
5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop Huidinstituut Rosalie je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgevens.
5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacyverklaring kunnen worden gericht aan eigenaresse van Huidinstituut Rosalie via info@instituutrosalie.nl6. Wijzigingen

Dit Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacyverklaring te bekijken.

Handtekening Client datum: …………………. Beeldmateriaal ja/nee